TermDefinitionTags
abka, laga bilaabo. ab und zu: marmar ama dhif. ab jetzt; hadda laga bilaabo. ab heute; maanta laga bilaabo....
abändernbedelid...
Abänderungbedelidda...
abarbeitenu shaqayn (deyn iwm)...
Abartnooc(a)...
abartigaan caadi ahayn...
Abbauduminta, burburinta, baabi'inta (dhismo iwm). dhimista, jabinta, yaraynta (qiimo, shaqaale imw)...
abbauendumin, burburin, baabi'in (dhismo iwm). dhimid, yarayn (qiimo, shaqaale imw)....
abbeißenqaniinid, goosan, rudid (rooti iwm)....
abbestellendalab joojin, dalab ka noqon (joojinta, ka noqoshada wax la dalbaday intaan la keenin)....
Abbestellungdalab joojinta, dalab ka noqoshada...
abbiegenleexan, weecan, jiirayn, u leexan....
abbildensawirid, masawirid...
Abbildungsawiridda, masawiridda...
AbbitteAbbitte leisten oder tun; raali gelin(ta)...
abbittenraali gelin. codsan...
abbrechenburburin, dumin (dhismo iwm). kala goyn, joojin (xiir iwm). joojinta, ka noqoshada (shaqo, wax qabad iwm)...
abbremsenjoojin, istaajin...
abbrennengubid...
Abbruchburbur|ka, dumin|ta (dhismo iwm). kala go'a, joojin|ta (xiriir iwm). ka noqosho|da, joojin|ta (shaqo, wax qabad iwm)...
abdankenis casilid, shaqo ka faiisan (Boqor iwm)...
Abdankungis casilidda, shaqo ka fariisashada (Boqor iwm)...
abdeckensaqaf ka qaadidi. dabool ka qaadid. ka ururin alaab (miis iwm). dedid, daboolid...
Abdeckungdabool|ka, saqaf|ka...
abdichtendaboolid, awdid, cufid (god iwm)...
Abdichtungdaboolidda, cufidda, awdidda...
abdrehendemin (nal, raadye iwm). weecan, leexan, jiirayn....
Abdruckdaabacaad|da (buug iwm). raad|ka...
abdruckendaabicid, soo saarid (buug, joornaal iwm)...
Abendfiid|ka, habeen|ka...
Abendbrotcasho|da...
Abendessencasho|da...
abendsfiidkii, habeenkii, fiidnimo, habeenimo...
Abendzeithabeenimo|da, waqtiga fiidka ah...
Abenteuersafar|ka, socdaal|ka. waayo aragnimo|da...
abenteuerlich(la) yaab leh, cajiib ah. khatar ah / leh...
aberlaakiin, hase yeeshee...
Aberglaubewax aan jirin rumaysnaan|ta (sida mingis iwm)...
abergläubichwax aa jirin rumaysan / aaminsan...
abfahrentegid, bixid, dhaqaaqid...
AbfahrtTegid|da, bixid|da, dhaqaaqid|da...
Abfallqashin|ka. ka bicixid|da (diinta iwm). hoobad|ka, daadeg|ga...
abfallendhicid, soo dhicid, ka daadan. ka bixid (diin iwm)...
abfärbenmidab bixiad, liin bixid...
abfertigenu dhamayn, u diyaarin...
abfliegenduulid, biibid...
abfließenka qulqulid, ka shummid, durdurid (biyo iwm)...
Abflugduulid|da, duulimaad|ka...
Abflußqulqul|ka, daad|ka, durdur|ka...
Abgabeku wareejin|ta, u dhiibid|da. canshuur|ta...
Abgasqaac|a (baabuur, diyaarad, warshad iwm)...
abgearbeitetdaalan, noogan...
abgebendhiibid, u dhiibid, siin, ku wareejin...
abgenutztla isticmaalay, duugoobey, lagu dhaqmay...
Abgeordnete(r)xildhibaan|ka, xildhibanad|da...
abgerissenjeexan, go'go'an, rifrifan...
Abgesandte(r)ergay|ga, lasoo dire|ha...
abgesehenabgesehen von; marka laga reebo ma ahee...
abgespanntdaalan, noogan...
Abgespanntheitdaal|ka, noog|ga...
abgewöhneniska dhaafid, iska deyn, iska joojin (wax caado kuu ahaa iwm)...
abgrenzenxadeyn, xadidid...
Abgrenzunghadeyn|ta, xadidid|da, xuduud|da...
Abgrundgun|ta, sal|ka...
abhackengoyn, jarid, ka goyn, ka jarid...
abhaltenka celin, ka joojin, ka hor istaagid...
Abhangqar|ka, janjeer|ka...
abhängenku xirnaan, ku tiirsanaan...
abhängigku xiran, ku tiirsan...
abhauentegid, bixid...
abhebenka qaadid (dabool iwm). kala bixid (lacag bangi, konto iwm). kor u qaadid...
abhelfenka caawin, ka gargaarid...
abholenka soo qaadid, ka doonid (alaab, qof meel iwm)...
abhörendhageysan, ka dhageysan...
abkapselngo'doomin...
abkaufenka gadan, ka iibsan...
abklopfenka hurgufid, ka jafid (maro boor iwm)...
Abkommenheshiis|ka...
abkühlenqaboojin...
Abkühlungqaboojin|ta...
abkürzensoo gaabin...
Abkürzungsoo gaabin|ta...
abladenka dejin, ka rogid (baabuur xamuul iwm)...
Ablaufsocod|ka, isku xigid|da...
ablegendhigid, saarid (alaabo iwm meel). iska bixin, iska dhigid (dhar iwm). gudbin, dhiibid imtixaan. marid (dhaar iwm)...
ablehnendiidid, nicid...
Ablehnungdiidmo|da...
ableitenka duwid, ka leexin. ka imaan, ka soo abuurmid...
ablenkenka leexin, ka duwid, ka jeedin (akhris sheeko iwm)...
abliefernu keenid, u dhiibid, u dirid. siin (lacag iwm)...
Ablieferungu dhiibidda, u diridda...
ablösenbedelid, ka bedelid. ka goyn, ka fujin...
Ablösungbedelid|da, dedel|ka. ka goyn|ta, furid|da...
abmachenku heshiin, isku raacid. ka goyn, ka jarid, ka fujin...
Abmachungheshiis|ka, eine Abmachung treffen; ku heshiin...
abmeldenka noqon, iska tirtirid (xaadirin iwm)...
abmessencabirid, qiyaasid...
Abmessungcabir|ka...
Abnahmedhimid|da, yaraan|ta...
abnehmendhimid, is dhimid, yarayn (culays). ka qaadid, bixin (koofi iwm)...