ableiten /vt/
Definition:

ka duwid, ka leexin. ka imaan, ka soo abuurmid