ablegen /vt/
Definition:

dhigid, saarid (alaabo iwm meel). iska bixin, iska dhigid (dhar iwm). gudbin, dhiibid imtixaan. marid (dhaar iwm)