abladen /vt/
Definition:

ka dejin, ka rogid (baabuur xamuul iwm)