abholen /vt/
Definition:

ka soo qaadid, ka doonid (alaab, qof meel iwm)