abheben /vt/
Definition:

ka qaadid (dabool iwm). kala bixid (lacag bangi, konto iwm). kor u qaadid