abhalten /vt/
Definition:

ka celin, ka joojin, ka hor istaagid