abgenutzt /adj/
Definition:

la isticmaalay, duugoobey, lagu dhaqmay