ab /prp/
Definition:

ka, laga bilaabo. ab und zu: marmar ama dhif. ab jetzt; hadda laga bilaabo. ab heute; maanta laga bilaabo.