abfärben /vi/
Definition:

midab bixiad, liin bixid