abdrehen /vt/
Definition:

demin (nal, raadye iwm). weecan, leexan, jiirayn.