abdecken /vt/
Definition:

saqaf ka qaadidi. dabool ka qaadid. ka ururin alaab (miis iwm). dedid, daboolid