abbrechen /vt/
Definition:

burburin, dumin (dhismo iwm). kala goyn, joojin (xiir iwm). joojinta, ka noqoshada (shaqo, wax qabad iwm)