abbauen /vt/
Definition:

dumin, burburin, baabi'in (dhismo iwm). dhimid, yarayn (qiimo, shaqaale imw).