Abbau /m/
Definition:

duminta, burburinta, baabi'inta (dhismo iwm). dhimista, jabinta, yaraynta (qiimo, shaqaale imw)