abnehmen /vt/
Definition:

dhimid, is dhimid, yarayn (culays). ka qaadid, bixin (koofi iwm)