abmelden /vt/
Definition:

ka noqon, iska tirtirid (xaadirin iwm)