TermDefinitionTags
Abneigungnacayb|ka...
abnormaan caadi ahayn...
abnutzenisticmaalid, wada isticmaalid, ku dhaqmid...
Abnutzungduugoobid|da...
Abnutzungisticmaalad|da, wada isticmaalid|da, ku dhaqmid|da...
abordnengudi u dirid, wafdi u dirid, ergo u dirid...
Abordnunggudi|ga, wafdi|ga, ergo|da...
abputzennadiifin...
abratenka waanin...
abräumennadiifin, ka nadiifin. ka qaadid, ka banayn, ka gurid...
abrechnenxisaabin. ka aarsan...
Abrechnungxisaabinta. aarsasho|da...
Abredeheshiis|ka, balan|ta...
abredenbalamid...
Abreisesafar|ka, dhoof|ka...
abreisensafrid, dhoofid...
abreißendumin, burburin (dhismo iwm). googoyn, rifrifid, jeexjeexid...
abrichtentababarid (ey iwm)...
Abrichtungtababaridda...
Abrißdumin|ta (dhismo iwm)...
abrüstendhimid, yarayn (hub, ciidan iwm)...
Abrüstungyaraynta, dhimidda (hub iwm)...
Absagediidmo|da. baaqasho|da ...
absagenka noqon, baajin (balan iwm). diidid...
absägenmiishaar ku jarid, jarid...
Absatzqayb|ta, cutub|ka (buug iwm). iib|ka, suuq|a. jaranjaro|da...
abschaffentirtirid, baabi'in, ciribtirid (xeer iwm)...
Abschaffungtirtirid|da, baabi'in|ta (xeer iwm)...
abschaltendemin (raadye, telefishin iwm)...
abschätzenqiyaasid, qiimeyn...
Abschätzungqiyaas|ta, qiyaasidda, qiimeynta...
abscheulich(aad u) fool xun, (aad u) xun...
abschickendirid, u dirid...
abschiebenmasaafurin, wadanka ka saarid. ka durkin...
Abschiebungmasaafurinta...
Abschiedsagootin|ta, nabad gelyo|da, waadicid|da...
abschießentoogan, xabadayn. soo ridid (diyaarad iwm)...
abschirmenilaalinta (qof iwm, weliba ilaalo aad u adag)...
abschlachtengowricid, bireyn...
abschlagendiidid (codsi iwm). difaacid (weerar iwm). kala goyn...
abschließendhamayn, joojin. gelid heshiis. xirid (albaab iwm)...
Abschlußdhamaad|ka, dhamayn|ta. Heshiis|ka...
abschneidenka jarid, ka goyn...
AbschnittCad|ka, qayb|ta. gobol|ka. cutub|ka, qayb|ta (buug)...
abschreckenbaqdin gelin, ka nixin...
abschreibenka fiirsan (imtixaan iwm). ka qoran, ka guursan (cashar iwm)....
Abschriftqoraal|ka, far|ta. guurin|ta...
absehenka arkid. ka muuqan. ka reebid...
abseitska baxsan, ka fog...
absendendirid...
Absenderdire|ha...
Absendungdiridda...
absetzeniska dhigid, iska dejin (culays iwm). casilid...
Absichtujeedo|da, qasad|ka, kas|ka...
absichtlichkas ah, ula jeedo ah, ula kac ah, kama' ah, qasad ah...
absichtlosaan kas ahayn, ula jeedo la'aan, qasad la'aan, ula kac la'aan...
absolutsi walba, dhamays tiran...
abspaltenkala jabid, kala go'id...
Abspaltungkala jabidda, kala go'a...
absperrenxirid (wado iwm)...
Absperrungxiridda (wado iwm)...
abspringenka boodid, kasoo boodid...
abspülendhaqid (alaab, maacuun)...
abstammenka imaan, ka isirmid, ka soo farcamid...
Abstammungidir|ka, farac|a, abad|ka...
Abstandmasaafo|da, fogaanta...
abstaubenka hurgufid (boor)...
absteigenka degid, ka degan...
abstellendemin (raadye iwm). dhigid, saarid (alaab meel iwm)...
Abstiegka degidda...
abstimmendooran, cod bixin...
Abstimmungdoorasho|da, codeyn|ta, cod bixin|ta...
abstoppenjoojin, istaajin, celin...
abstoßenka dhicid. furid, ka tegid (naag)...
Absturzsoo dhicid|da...
abstürzensoo dhicid, ka soo dhicid...
absurdaan suurogal ahayn, aan dhici karin, nacasnimo ah...
Abteilqayb|ta...
Abteilungqaybta, laanta...
abtreibensoo ridid, dilid (ilmo uur ku jira)...
Abtreibungsoo rididda, dilidda (ilmo uur ku jira)...
abtrennenka goyn, ka jarid...
abtrocknenqalajin. qalalid, angegid...
abwägenqiyaasid, malayn. u fiirsan, ka fiirsan...
abwartensugid, dhawrid...
abwärtshoos, hoose...
abwärtsgehenhoos u dhicid...
abwaschendhaqid, mayrid...
abwechselniska bedelid, ka bedelan (shaqo iwm)...
Abwechselungiska bedelid|da...
Abwehrdifaac|a, ka hortag|ga...
abwehrendifaacid, ka hortagid...
abweichenka bixid, ka leexan, ka weecan...
Abweichungka leexasho|da, ka bixid|da, ka weecasho|da. ka duwnaan|ta...
abweisendiidid, dib u celin...
Abweisungdiidmo|da, diidid|da, dub u celin|ta...
abwendenka jeesan. ka celin...
abwerfentuurid, halgaadid. ku tuurid, ku halgaadid...
abwertenqiimo dhicid. xaqirid...
Abwertungqiimo dhicid|da. xaqirid|da...